Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej dokonało przeglądu programów pomocowych na jakie babcie, dziadkowie i ich opiekunowie mogą liczyć w 2023 roku.

W Polsce już w 2021 roku osoby po 60. roku życia stanowiły 25% społeczeństwa. Liczba ta rośnie z roku na rok. Już blisko 950 000 osób dorosłych posiada orzeczenia o niepełnosprawności, z czego znacząca grupa to właśnie osoby starsze. Codzienne wydatki związane ze specjalistyczną opieką, zapewnieniem leków czy rehabilitacji są problemem dla wielu rodzin. Nasi seniorzy i ich opiekunowie mogą jednak liczyć na pewne wsparcie ze strony państwa.

W Polsce funkcjonuje wiele programów oferujących pomoc dla opiekunów rodzinnych jednak ich zakres, zwłaszcza jeśli chodzi o miesięczne dopłaty, jest raczej symboliczny. Na uwagę zasługuje jednak program opieki wytchnieniowej – tak ważny dla opiekunów rodzinnych, który w tym roku może pomóc naprawdę wielu rodzinom, a także dopłaty do zmiany mieszkania

- sagt Tomasz Piłat, Przewodniczący Komitetu Założycielskiego PSOD
Wsparcie finansowe dla rodzin opiekujących się osobą starszą; komu i kiedy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej dokonało przeglądu programów pomocowych na jakie babcie, dziadkowie i ich opiekunowie mogą liczyć w 2023 roku.

Zacznijmy od zasiłku pielęgnacyjnego. Jest on wypłacany w kwocie 215,84 zł miesięcznie przez gminy lub urzędy miast.

Zasiłek przysługuje m.in. osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 16 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.

Świadczenie przewidziano także dla wszystkich osób, które ukończyły 75 lat.

Dodatek pielęgnacyjny: ile wynosi, kto nie musi składać wniosku o takie świadczenie

Wypłacany w kwocie 256,44 zł przez ZUS. To comiesięczna pomoc finansowa, która ma częściowo pokryć koszty osoby z orzeczeniem o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Osoby, które ukończyły 75 lat nie muszą składać wniosków, świadczenie zostanie przypisane automatycznie. Dodatek nie przysługuje jednak osobom korzystającym z nieodpłatnej opieki instytucjonalnej. Dodatku nie dostaną także osoby, które mają już przyznany zasiłek pielęgnacyjny.

Na czym polega 500 plus dla seniora : kto może dostać taki zasiłek

To świadczenie, które funkcjonuje od 2019 roku. Kierowane jest dla osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnością, powyżej 75. roku życia i pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

500+ wydawane jest na wniosek, a od 1 marca 2023 r. próg dochodowy dla tego świadczenia wzrośnie do 2 157,80 zł.

Jeśli dochody z emerytury, renty lub innych źródeł nie przekraczają kwoty 1 657,80 zł brutto seniorowi należy się dodatek. Jeśli jednak wszystkie dochody są wyższe niż 1 657,80 zł, świadczenie może zostać przyznane, ale będzie pomniejszane według zasady złotówka za złotówkę do kwoty 2 157,80 zł.

Dodatek należy się w pełni kwoty jeśli dochody seniora nie przekraczają 1657,80 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe niż 1657,80 zł i jednocześnie niższe niż 2157,80 zł świadczenie również zostanie przyznane, ale pomniejszone o sumę przekraczającą próg dochodowy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy: dla kogo, ile wynosi

Przewidziana jest dla osoby, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Od marca 2023 renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie do 1 588,44 zł (obecnie 1338 zł). Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Vollständiger Artikel unter Stefa Biznesu