Inauguracja PSOD za nami

W dniu 17 listopada 2022 w Warszawie odbyła się inauguracja działalności Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej. W wydarzeniu wzięli udział wybitni eksperci – przedstawiciele administracji, nauki, związków zawodowych oraz sami opiekunowie, z którymi rozmawialiśmy o wyzwaniach i zagrożeniach stojących w najbliższym czasie przed branżą długoterminowej opieki domowej.

Dr Kamil Matuszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego był gospodarzem dyskusji z naszymi ekspertami: dr Ewą Flaszyńską, dr Anną Janowicz, dr Rafałem Iwańskim, Agatą Kostyk-Lewandowską oraz Pauliną Barańską . Panel inauguracyjny został poświęcony wyzwaniom stojącym przed branżą długoterminowej opieki domowej. W centrum dyskusji postawiliśmy dwoje najważniejszych aktorów: podopiecznego i opiekuna.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wystąpienie Stefana Schwarza, dr Marka Benio i dr Marcina Kiełbasy. Podzielili się z uczestnikami wydarzenia wynikami wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego ELMI w sprawie deportacji i cofania do granicy przez niemiecką policję, często z użyciem nieproporcjonalnych środków, obywatelek Ukrainy legalnie zatrudnionych i delegowanych przez polskich pracodawców.

fot. Piotr Szałański
PSOD – w jakim celu?

Liczny udział i życzliwy odbiór uczestników utwierdziły nas w przekonaniu, że potrzebna jest dzisiaj organizacja mądrze i skutecznie reprezentująca punkt widzenia polskich firm opiekuńczych, która będzie konstruktywnie współpracować z partnerami z innych środowisk. W końcu łączy nas wspólny cel wyrażony 18. Zasadą Europejskiego Filaru Praw Socjalnych:
„Każdy ma prawo do przystępnych cenowo i dobrej jakości usług opieki długoterminowej, w szczególności opieki w domu”.

Im więcej nas będzie tym więcej będziemy mogli dla branży zrobić.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział!