Wyzwania cywilizacyjne

Starzenie się społeczeństw

Społeczeństwa się starzeją. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 roku jedna na sześć osób na świecie będzie w wieku co najmniej 60 lat, a populacja osób starszych będzie liczyła około 1,4 miliarda. W 2021 roku 65 lat lub więcej miało 21% ludności Europy, przy czym aż dwukrotnie wzrósł udział w populacji osób w wieku 80+.

Czytaj więcej

Choroby demencyjne

78 milionów. Do 2030 roku tyle osób na świecie będzie cierpiało na choroby neurologiczne, w tym demencję. Za kolejne 20 lat, do 2050 będzie ich 139 milionów.

Czytaj więcej

Brak personelu opiekuńczego

Kraje Europejskie borykają się z potężnym problemem braku opiekunów dla osób starszych. Państwa członkowskie UE muszą pilnie znaleźć zasoby, a także kapitał polityczny do zrównoważonego planowania, zarządzania i finansowania polityki opieki długoterminowej w Europie.

Czytaj więcej

Rosnące koszty opieki

Od 2019 roku roczne wydatki na opiekę zdrowotną w wielu krajach europejskich przekraczają 10% PKB. W Niemczech ogólny poziom bieżących wydatków na opiekę zdrowotną w 2019 wyniósł 403 mld EUR i pozostawał na najwyższym poziomie wśród państw członkowskich UE.

Czytaj więcej
Dołącz do nas
Dołącz do nas. Skontakuj się z nami w sprawie członkostwa
Więcej informacji