Każdy ma prawo do przystępnych cenowo i dobrej jakości usług opieki długoterminowej, w szczególności opieki w domu.

18. zasada Europejskiego Filaru Praw Socjalnych​​

Dopóki nie ma leku, jest opieka.

*Teepa Snow, 2015 ​

Standard opieki długoterminowej, jaki uda nam się osiągnąć w najbliższych latach, będzie sprawdzianem naszego człowieczeństwa. Dotyczy to naszych rodziców, dziadków – w skrócie najbliższych członków rodziny!

EuroAgencyCare Workshop „Regulating Care Migrant in Europe“ Warszawa 19.11.2018 ​

Aktualności

Wyzwania cywilizacyjne

psod

Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej

jest związkiem pracodawców zrzeszającym polskie firmy oferujące usługi opieki domowej dla seniorów. PSOD wspiera zrzeszonych pracodawców poprzez działania na rzecz przejrzystej legislacji tworzącej warunki sprzyjające uczciwej konkurencji z uwzględnieniem interesów personelu i pacjentów oraz dbanie o dobre imię branży opiekuńczej poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy na jej temat.

czytaj więcej

Nasze priorytety

W branży opieki domowej jest bardzo dużo do zrobienia. Aby zrealizować swoją misję, Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej określiło obszary, w których musimy podjąć działania w pierwszej kolejności:

Nasza działalność

Polskie Stowarzyszenia Opieki Domowej działa na styku wielu dziedzin w celu zapewnienia maksymalnych korzyści swoim członkom. Przede wszystkim chcemy wpływać na ukształtowanie przyjaznego środowiska politycznego, społecznego i prawnego, które będzie wspierało legalne i efektywne świadczenie usług opieki domowej. W tym celu podejmujemy następujące działania:

Mity na temat opieki domowej

Opiekun domowy to rola niełatwa i wymagająca wiele sił psychicznych i fizycznych, jednak ogromnie potrzebna i dająca wiele satysfakcji. Wokół tej roli narosło wiele powszechnych opinii oraz stereotypów, które negatywnie wpływają na wizerunek branży opieki domowej i wszystkich jej uczestników. Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej przedstawia fakty, które obalają najczęściej spotykane mity dotyczące opieki domowej.

Filary opieki domowej

ikona
Wybór

Oznacza zapewnienie podopiecznym prawa do dokonania wyboru sposobu, w jaki żyją i otrzymują opiekę. W szczególności:

 • wspieranie podopiecznych w zarządzaniu własnym zdrowiem i samopoczuciem,
 • zapewnienie podopiecznym i ich opiekunom wiedzy o prawie do uczestniczenia w opiece i dokonywania wyborów w tym zakresie,
 • zaangażowanie do podejmowania decyzji dotyczących opieki oraz możliwości wyboru i kontroli nad usługami, z których korzystają,
 • zlecanie usług, które zapewniają podopiecznym informacje i wsparcie w celu określenia i osiągnięcia wyników, które są dla nich ważne,
 • uwzględnienie świadomych preferencji podopiecznych

 

ikona

Bezpieczeństwo

Opieka domowa musi być realizowane w sposób bezpieczny, obejmujący m.in.:

 • ocenę ryzyka poszczególnych czynności opiekuńczych dla zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznego oraz podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu zmniejszenia takiego ryzyka,
 • zapewnienie personelu opiekuńczego o odpowiednich kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu zapewniających bezpieczeństwo opieki,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przeznaczeniem pomieszczeń i sprzętu używanego do opieki
 • zaspokojenie potrzeb podopiecznego w obszarze żywieniowym, nawodnienia i właściwe zarządzanie lekami,
 • ocena ryzyka, zapobiegania, wykrywania i kontroli nad rozprzestrzenianiem się zakażeń,
 • w przypadku, gdy odpowiedzialność za opiekę domową jest dzielona, zapewnienie współpracy na każdym etapie planowania i realizacji opieki.
ikona
Szacunek

Zarówno osoby korzystające z usług opieki, jak i opiekunowie muszą być chronieni przed nadużyciami i traktowani z godnością oraz szacunkiem. Usługi opieki domowej nie mogą być świadczone w sposób, który:

 • dopuszcza dyskryminację, jest lekceważący lub poniżający,
 • obejmuje działania ograniczające autonomię i niezależność podopiecznych, które nie są niezbędne lub są nieproporcjonalną reakcją w stosunku do ryzyka powstania szkody dla podopiecznego, personelu lub innych osób
 • nie respektuje osobistej przestrzeni podopiecznego i opiekuna oraz prywatności i poufności dotyczącej osobistych informacji,
 • ograniczaja wolność w celu uzyskania opieki lub leczenia – opieka i leczenie muszą być zapewnione za zgodą podopiecznych lub ich prawnych opiekunów.
ikona
Ciągłość

Opieka domowa wymaga:

 • zapewnienia podopiecznym prawa do zachowania ciągłości opieki, tj. nieprzerwanego świadczenia bez narażania ich na ryzyko przerwy w dostępie do opieki,
 • zachowania dokładnej, pełnej i aktualnej informacji (poprzez odpowiednią dokumentację) dotyczącej każdego podopiecznego oraz decyzji podjętych w odniesieniu do zapewnionej opieki,
 • zapewnienia możliwości spersonalizowanego długotrwałego planowania opieki
ikona
Indywidualne podejście

Opieka domowa wymaga zatrudnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanego i otwartego na potrzeby podopiecznych personelu, w celu:

 • zapewnienia zakresu opieki dostosowanego do potrzeb i preferencji podopiecznych,
 • możliwości skupienia się na tym, co jest ważne dla podopiecznych w kontekście jakości ich życia, a nie tylko liście schorzeń lub objawów, które należy leczyć,
 • dbania o transparentność w relacjach oraz zakresie leczenia i świadczonej opieki,
 • zapewnienia skuteczności w rejestrowaniu, reagowaniu i rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez pacjentów, ich rodziny i personel.
ikona
ikona
ikona

Rekomendowani usługodawcy

usługodawca
usługodawca
usługodawca
usługodawca
usługodawca
usługodawca
usługodawca
usługodawca
usługodawca
usługodawca
usługodawca
usługodawca
usługodawca

Publikacje

3 marca, 2023
Raport Wyzwania branży opieki domowej 2023
Już wkrótce zostanie opublikowany pierwszy raport Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej dotyczący największych wyzwań w branży opieki domowej.
Zobacz raport
więcej publikacji

Pytania i odpowiedzi

PSOD jest związkiem pracodawców zrzeszającym polskie firmy oferujące usługi opieki domowej dla seniorów.

Nasza działalność finansowana jest ze składek członkowskich oraz darowizn.

Organizacja reprezentuje obecnie 16 usługodawców zatrudniających w sumie 6500 opiekunów. Członkiem mogą zostać firmy, stowarzyszenia - jeżeli działają na obszarze RP i zatrudniają co najmniej jedną osobę, a ich zakres działalności obejmuje opiekę domową nad osobami starszymi.

Chcemy wspierać i promować polskich pracodawców świadczących usługi opieki w Polsce i za granicą, a także reprezentować ich interesy wobec instytucji krajowych i zagranicznych, decydentów oraz mediów. Stowarzyszenie chce działać na rzecz wprowadzenia minimalnych standardów jakościowych w opiece domowej. Głównym postulatem jest wprowadzenie w Polsce obligatoryjnego rejestru usługodawców w obszarze opieki domowej.

Statut PSOD przewiduje jeden rodzaj członkostwa. Składka członkowska wynosi 1045,00 zł miesięcznie.

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską. O przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia formalnie decyduje Zarząd w formie uchwały.
Dołącz do nas
Dołącz do nas. Skontakuj się z nami w sprawie członkostwa
Więcej informacji