Priorytet: Eliminacja szarej strefy 

  1. Identyfikacja odpowiednich partnerów społecznych (zwłaszcza po stronie opiekunów oraz podopiecznych/ rodzin podopiecznych) i nawiązanie dialogu (opracowanie listy organizacji reprezentujących rodziny seniorów) 
  1. Wspólne wypracowania z partnerami społecznymi propozycji dotyczących: 

a) uregulowania czasu pracy opiekunów  

b) państwowego finansowania usług opieki domowej.  

c) rozwiązań zmierzających do zwiększenia wynagrodzeń opiekunów.  

d) Nawiązanie ścisłej współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kontrolnymi (np. PIP, Zollamt). 

  1. Zbudowanie koalicji interesariuszy, która podejmie starania w sprawie stworzenie ram prawnych, które będą promowały legalne zatrudnienie w opiece domowej 
  1. Ujawnianie i napiętnowanie nieetycznych praktyk w branży.