Nasze priorytety

Likwidacja barier w opiece transgranicznej

Nasza działalność jest realizowana poprzez inicjowanie dialogu z przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki, mediów, związkami zawodowymi a także samymi opiekunami.

Czytaj więcej

Ustanowienie standardów w opiece domowej

Nasza działalność jest realizowana poprzez inicjowanie dialogu z przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki, mediów, związkami zawodowymi a także samymi opiekunami.

Czytaj więcej

Ograniczenie szarej strefy w opiece domowej

Nasza działalność jest realizowana poprzez inicjowanie dialogu z przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki, mediów, związkami zawodowymi a także samymi opiekunami.

Czytaj więcej

Stworzenie ram prawnych dla opieki domowej

Nasza działalność jest realizowana poprzez inicjowanie dialogu z przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki, mediów, związkami zawodowymi a także samymi opiekunami.

Czytaj więcej
Dołącz do nas
Dołącz do nas. Skontakuj się z nami w sprawie członkostwa
Więcej informacji