Priorytet: Ustanowienie minimalnych standardów w długoterminowej opiece domowej  

  1. Promowanie fundamentalnych wartości w usługach opieki: bezpieczeństwa, szacunku, indywidualnego podejścia, wyboru i ciągłości opieki 
  1. Promowanie antropocentrycznego podejścia do opieki nad seniorami – skupienie uwagi na dobrobycie podopiecznego i opiekuna („wszystkie działania służące zapewnieniu dobra podopiecznego i opiekuna uznajemy za właściwe”).  
  1. Opracowanie listy dozwolonych czynności oraz niezbędnych kwalifikacji opiekunów do ich wykonywania 
  1. Ustanowienie przepisów wymuszających przestrzeganie minimalnych standardów (działalność regulowana) 
  1. Opracowanie powszechnego rejestru usługodawców 
  1. Zbudowanie pozytywnego wizerunku usługi opieki w mediach