Priorytet: Likwidacja barier w transgranicznych usługach długoterminowej opieki domowej 

  1. Opracowanie listy problemów i konkretnych ich przyczyn (mapowanie problemów) 

– ustalenie przyczyn, które wymuszają na firmach świadczących usługi opiekuńcze stosowanie „niestandardowych” metod optymalizacji kosztów oraz opracowanie propozycji im przeciwdziałania 

  1. Ustalenie kto zabiera głos, z jakich pobudek i w czyim imieniu występuje (mapowanie interesariuszy) 
  1. Zidentyfikowanie dobrych praktyk i przepisów obowiązujących w innych państwach i branżach 
  1. Próba stworzenia synergii poprzez współpracę interesariuszy (organizacja spotkań interesariuszy) 
  1. Przygotowanie propozycji efektywnych rozwiązań, np. poprzez: 

a) opracowanie propozycji konkretnych przepisów  

b) starania o bilateralne porozumienia między krajami np. lobbowanie za polsko-niemieckim bilateralnym porozumieniem regulującym transgraniczne usługi opieki domowej  

c) inne 

  1. Informowanie o potrzebach pracodawców oraz propagowanie rozwiązań wśród interesariuszy poprzez:  

a) Przygotowanie publikacji oraz analiz prawnych 

b) aktywność w mediach