EU Cross-Border SERVICE PROVIDERS -> In Harmony with Law

Jak skutecznie i legalnie znaleźć pracownika do pracy w Unii Europejskiej poza jej granicami?
Czy da się tak zorganizować pracę tymczasową tak, aby przynosiła wszystkim jak najwięcej korzyści?
Czy sztuczna inteligencja może wesprzeć proces delegowania pracowników za granicę?

Na te pytania i na wiele innych będziemy szukać odpowiedzi podczas Międzynarodowej Konferencji  EU Cross-Border SERVICE PROVIDERS “In Harmony with Law” / „W Harmonii z Prawem” organizowanej wspólnie przez Europejski Instytut Mobilności Pracy ELMI oraz Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej (PSOD).

Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 20 maja 2024 r. w przestrzeni CIC (Cambridge Innovation Centre) w prestiżowym Varso Place w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73. Na konferencyjnym forum spotkają się międzynarodowi eksperci pragnący usprawnić funkcjonowanie prawa, orzecznictwa i stosowanych praktyk w celu ułatwienia codziennego wspólnego funkcjonowania firm, administracji publicznej, krajowych i europejskich ustawodawców, a w konsekwencji także zatrudnianych.

Tematyka:
Głównymi poruszanymi zagadnieniami będą:

 • Zatrudnianie i delegowanie obywateli państw trzecich
 • Transgraniczne użyczanie pracowników agencji tymczasowych
 • Świadczenie usług opieki domowej w innym państwie członkowskim
 • Wpływ sztucznej inteligencji na świadczenie usług transgranicznych

Sesje konferencyjne prowadzone będą w sposób umożliwiający dogłębne zrozumienie i stosowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz orzecznictwa krajowego. Dodatkowy kontekst stanowić będzie sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat transpozycji przez państwa członkowskie tzw. Dyrektywy Rewizyjnej ( Dyrektywa 2018/975/UE ), jeżeli tylko zostanie opublikowany przed 20 maja 2024 r.

Dodatkowy, choć równie ważny kontekst stanowić będzie sytuacja międzynarodowa ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiej wojny na Ukrainie, jak i przygotowywane rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejne państwa członkowskie.

Prelegenci:
Wśród prelegentów i uczestników dyskusji znajdą się czołowe autorytety w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, krajowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, takie jak m.in.

 • Prof. Maciej Szpunar – Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Ignacy Niemczycki – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Tanel Feldman – Immigration Law Associates – Belgia,  Corporate Migration Centre COMIC
 • Frederic De Wispelaere  – HIVA KU Leuven, Belgia, współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników
 • Dr Marco Rocca – Ekspert prawa pracy w Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS), afiliowany przy jednostce badawczej DRES Uniwersytetu w Strasburgu
 • Prof. Daniel Eryk Lach –  Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa socjalnego, systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz prawa pracy, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Dr Andrzej Szybkie – Dyrektor Departamentu Świadczeń Międzynarodowych i Wsparcia Rodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • Prof. Gertruda Uścińska – Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, prawnik, kierownik Centrum Studiów nad Zabezpieczeniem Społecznym na Uniwersytecie Warszawskim, profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych
 • Dr Michał Nowakowski – Ekspert w dziedzinie wdrażania systemów sztucznej inteligencji z perspektywy biznesowej, technologicznej oraz prawnej.
 • Dariusz Górski – p.o. Dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy
 • Dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ – Radczyni prawna, specjalizująca się w prawie informacyjnym, ochronie danych osobowych
 • Dr Marek Benio – Wiceprezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Gdański, twórca Pracowni Legalnego Delegowania
 • Marta Zięba-Szklarska – ekspertka w zakresie Kadr, Płac i Transgranicznego Zatrudnienia, Interim Manager w obszarze Doradztwa i Rozwoju Biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych, członkini zarządu Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy
 • Przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskiego rządu i administracji.

Uczestnicy

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli firm delegujących pracowników, a także do wszystkich profesjonalistów i entuzjastów zajmujących się mobilnością pracy, przedstawicieli administracji publicznej, instytucji europejskich, sądów, ludzi nauki, prawa i doradztwa dla biznesu. Konferencja odbywać się będzie zarówno w języku polskim, jak i angielskim w pełnym tłumaczeniu symultanicznym

Czego się spodziewać?

Po krótkiej inauguracji Konferencji rozpoczną się sesje tematyczne ukierunkowane na aktywną wymianę poglądów pomiędzy ekspertami i ekspertkami a uczestnikami zachęcanymi do zadawania pytań i wyrażania swoich opinii.

Nie będzie nudnych prezentacji i serii oderwanych od siebie mini-wykładów. Zamiast tego odbędą się sesje z rozwiązaniami rzeczywistych problemów, inkluzywne dyskusje odbywające się nie tylko podczas oficjalnej Konferencji, ale także podczas wydarzeń towarzyszących – w tym wieczornych rozmów, ciągnących się do późnych godzin wieczornych w integrującej atmosferze nieformalnego spotkania.

Pełny program i rejestracja https://lnkd.in/dPaaP-n3

Serdecznie zapraszamy!