Doradztwo

Naszym zadaniem jest promowanie dobrych praktyk i wskazywanie możliwych kierunków działania.

zobacz ofertę strzałka
  • Wraz z ekspertami badamy sytuację branży opieki domowej i wyzwania, przed którymi stoją polscy usługodawcy.  Zdobytą przez nas wiedzę opisujemy w raportach, które dostarczamy do decydentów oraz mediów.
  • Monitorujemy procesy legislacyjne w krajach europejskich, a także zbieramy aktualne informacje istniejących uwarunkowaniach prawno-politycznych.   Członkowie PSOD jako pierwsi otrzymują dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat zmieniającego się prawa i jego interpretacji.
  • Monitorujemy pracę organów Unii Europejskiej w zakresie prac związanych z opieką domową i informujemy członków o wszystkich kwestiach, które ich dotyczą.
  • Organizujemy multidyscyplinarne grupy robocze, budując płaszczyznę współpracy pomiędzy usługodawcami, przedstawicielami świata nauki oraz administracji publicznej, aby uzyskać efekt synergii pomiędzy praktykami, decydentami oraz badaczami