Edukacja

Naszym zadaniem jest promowanie dobrych praktyk i wskazywanie możliwych kierunków działania.

  • Tworzymy aktywną sieć networkingową wśród firm członkowskich i wspieramy otwartą wymianę wiedzy między członkami.  
  • Organizujemy szkolenia w obszarze opieki domowej, wspierając również personel opiekuńczy zatrudniony w polskich firmach świadczących usługi opieki domowej.
  • Udostępniamy członkom możliwość konsultacji prawnych w kwestiach związanych ze świadczeniem usług opieki domowej.
  • Otwarcie mówimy o barierach, które ograniczają rozwój polskich firm i lobbujemy za zmianami prawnymi ułatwiającymi działalności rzetelnym usługodawcom z uwzględnieniem interesów personelu i podopiecznych.