Reprezentowanie

Naszym zadaniem jest promowanie dobrych praktyk i wskazywanie możliwych kierunków działania.

zobacz ofertę strzałka
  • Reprezentujemy interesy naszych członków wobec instytucji polskich i zagranicznych oraz decydentów.
  • Podstawą naszej działalności jest stała praca nad wizerunkiem branży opieki domowej w Polsce i w Europie. Dzięki aktywności medialnej zapewniamy promocję i widoczność marek członków.
  • W przypadku publikowania materiałów zawierających fałszywy przekaz na temat branży opieki domowej podejmujemy natychmiastowe reakcje wobec nadawców publikujących błędne treści, aby aktywnie przeciwstawić się rozprzestrzenianiu i utrwalaniu negatywnego obrazu braży opieki domowej.
  • Podejmujemy interwencje w sprawach członków wobec instytucji krajowych oraz zagranicznych (np. wobec ZUSu lub wobec Zollamtu)
  • Uczestniczymy w grupach roboczych podejmujących temat opieki domowej i aktywnie przedstawiamy głos usługodawców świadczących usługi opieki domowej.
  • Otwarcie mówimy o barierach, które ograniczają rozwój polskich firm i lobbujemy za zmianami prawnymi ułatwiającymi działalności rzetelnym usługodawcom z uwzględnieniem interesów personelu i podopiecznych.