2022 rok był pierwszym w historii, gdy na świecie żyło więcej osób powyżej 65. roku życia niż tych mających mniej niż 5 lat. W Polsce co czwarty mieszkaniec jest seniorem. To oznacza gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi wspierające seniorów.

  • Dziś co czwarty mieszkaniec Polski jest seniorem (9,8 mln osób, czyli 25,6 proc.), 14,4 mln należy do grupy wiekowej 50+ (37,6 proc.).
  • Miesięczne wynagrodzenie na stanowisku opiekuna osoby starszej na koniec 2023 r. wynosiło średnio ok. 3 600 zł brutto. Dla przykładu w Niemczech jest to średnio od 1 500 do 2 200 euro (ok. 6 500 zł do ponad 9 500 zł).
  • Obserwacje rynku pokazują, że wiele osób zaczęło oferować swoje usługi seniorom, gdy ich sytuacja materialna spowodowana inflacją uległa pogorszeniu i musiały rozglądać się za dodatkową pracą.

Statystyki demograficzne nie pozostawiają złudzeń. W 2011 r. w Polsce na 100 wnuczków przypadało 90 dziadków. Dziesięć lat później proporcje były już zupełnie inne. Dziś co czwarty mieszkaniec Polski jest seniorem (9,8 mln osób, czyli 25,6 proc.), 14,4 mln należy do grupy wiekowej 50+ (37,6 proc.).

To oznacza nie tylko topniejące kadry dla firm. Wzrost liczby seniorów w perspektywie najbliższych lat oznaczać będzie wzrost zapotrzebowania na usługi wspierające seniorów i osoby niezbędne do opieki nad nimi. Niestety chętnych do pracy w tej branży brak. Z kilku powodów.

Opiekun osób starszych kolejny rok z rzędu znalazł się na liście zawodów deficytowych Barometru zawodów. Powodów jest wiele. Jednym z nich są zarobki.

Starzejąca się Europa to fakt bezdyskusyjny. Opiekunów potrzeba praktycznie w każdym europejskim kraju. I tu pojawia się problem. Zarobki za granicą są bowiem zdecydowanie bardziej atrakcyjne.

Dużą popularnością taka praca cieszy się w Niemczech. U naszych zachodnich sąsiadów miesięcznie wynagrodzenia wynoszą średnio od 1 500 do 2 200 euro (ok. 6 500 zł do ponad 9 500 zł). Co więcej, od 1 grudnia 2023 r. płaca minimalna dla pracowników opieki – jest ich około 1,3 mln – poszła w górę. Asystenci opiekuńczy otrzymają za godzinę pracy 14,15 euro, tj. ok. 61 zł (zamiast 13,90 euro), wykwalifikowani asystenci 15,25 euro – 66 zł (zamiast 14,90 euro), a wykwalifikowani opiekunowie 18,25 euro – 79 zł (wcześniej 17,65 euro). Kolejna podwyżka płacy minimalnej dla sektora opieki u naszych zachodnich sąsiadów planowana jest na maj 2024 r. Wtedy minimalne wynagrodzenie wzrośnie do stawek od 16,10 (ok. 70 zł) do 20,50 euro (ok. 89 zł) za godzinę – w zależności od kwalifikacji pracownika.

Dużym problemem polskich firm opiekuńczych jest brak pracowników. Większość osób pracujących w opiece to kobiety w wieku 55+, ale i one kiedyś przejdą na emeryturę. Potrzebujemy również młodszych pokoleń, żeby powiększyć zasoby opiekunów. Dlatego właśnie należy stworzyć atrakcyjne zasady i ramy prawne dla tego zawodu, ponieważ z każdym rokiem potrzeba będzie coraz więcej opiekunów

– mówi Tomasz Piłat, były przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej

W Polsce zarobki nie są aż tak atrakcyjne, mimo że odpowiedzialność za wykonywane obowiązki jest taka sama jak na Zachodzie.

W naszym kraju miesięczne wynagrodzenie na stanowisku opiekuna osoby starszej na koniec 2023 r. wynosiło średnio ok. 3 600 zł brutto.

Cały artykuł na Puls HR