W Polsce, jak i w pozostałych państwach Unii Europejskiej gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi w ich własnym domu

W naszym kraju w tej chwili żyje niemal 10 mln seniorów i co roku ich przybywa. Według ankiety przeprowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej wśród firm z branży opieki, ich największym problemem jest brak pracowników, a właśnie 15 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych.

Opiekun osób starszych. Jakie warunki należy spełnić?

Nie każdy może zostać opiekunem domowym. Profesjonalne firmy, poszukując kandydatów na opiekunów osób starszych, zwracają uwagę na szereg cech, kompetencji i predyspozycji swoich przyszłych pracowników. Opiekunowie w związku z tym powinni dbać o swój rozwój zawodowy, np. poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Kluczowe umiejętności, które warunkują dobrą jakość sprawowanej opieki, a także bezpieczeństwo i komfort pracy samego opiekuna to umiejętności praktyczne obejmujące codzienną opiekę i pielęgnację seniorów oraz wiedza na temat procesu starzenia, demencji czy chorób wchodzących w tzw. duże zespoły geriatryczne, a także, w przypadku pracy w innym państwie – znajomość języka obcego. Dodatkowo ważne są umiejętności osobowościowe: empatia, cierpliwość, komunikatywność, asertywność, odwaga oraz szacunek do drugiego człowieka.

Ile pracuje opiekun?

Faktem jest, że opiekunowie domowi mają zapewnione zakwaterowanie w domu podopiecznego, więc w zasadzie przebywają w miejscu pracy 24h na dobę. Nie jest jednak prawdą, że przez cały ten czas wykonują pracę. Profesjonalna firma opiekuńcza powinna ustalić z opiekunem zakres czynności i obowiązków, który obejmuje wyłącznie czynności, których bezpośrednim beneficjentem jest osoba podopieczna i które obejmują tylko te czynności, których senior z uwagi na swój stan zdrowia obiektywnie nie może wykonać samodzielnie. Zlecenia nie mogą zakładać pomocy choremu „non stop”.

Opiekun to nie pomoc domowa. Najważniejszym zadaniem opiekuna jest towarzyszenie podopiecznemu podczas codziennych czynności i zastępowanie go tylko wtedy, gdy sobie nie radzi sam w związku z niepełnosprawnością, pogarszającą się z wiekiem kondycją, mobilnością, chorobami wieku starczego lub demencją

– mówi Tomasz Piłat, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej (PSOD)
Pracę opiekunów coraz częściej wykonują mężczyźni i osoby młodsze

Na przestrzeni ostatnich lat zawód opiekuna zyskuje na popularności wśród mężczyzn. Obecnie stanowią oni ok. 10 proc. pracowników opieki. Ponadto jak wskazano, profesją tą zaczynają interesować się również młodsze pokolenia. Biorąc pod uwagę to, w jakim tempie starzeje się społeczeństwo, opiekuna osoby starszej można nazwać zawodem przyszłości.

Zawód opiekuna jak główna lub dodatkowa praca

Okazuje się, że część osób łączy pracę w kraju z pracą za granicą – dzięki temu zachowują etat w Polsce, a wyjazdy zagraniczne traktują jako dodatkowy zarobek. Najczęściej pracują wtedy w kraju w swojej miejscowości jako opiekun dzienny w opiece instytucjonalnej, a co jakiś czas wyjeżdżają na kilka tygodni za granicę jako opiekunowie domowi.

Na najwyższe stawki można liczyć w Niemczech

Niektórzy wybierają strategię rotacyjną. Inni wyjeżdżają tylko w wakacje, ponieważ wielu opiekunów to nauczyciele, szczególnie języka niemieckiego, którzy wykorzystują przerwę wakacyjną na podreperowanie domowego budżetu. Podobna sytuacja dotyczy młodych opiekunów. To najczęściej studenci kierunków medycznych, związanych z opieką czy pielęgniarstwem. Ponadto dość sporą grupę opiekunów stanowią emeryci, którzy nie chcą całkowicie rezygnować z pracy.

Uwaga na nieuczciwych pośredników

Opiekunowie często ulegają pozornie atrakcyjnym ofertom „pośredników” ze względu na oferowane przez nich bardzo atrakcyjne stawki wynagrodzenia. Niestety, w rzeczywistości stają się potem ofiarami nadużyć, pracują nielegalnie, bez ubezpieczenia i opieki medycznej, a w skrajnych przypadkach mogą zetknąć się ze współczesną formą handlu ludźmi.

Wybierając firmę, należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania i dokładnie sprawdzić, czy firma, z którą decydujemy się współpracować, jest rzetelna. Niestety w Polsce nie istnieje obecnie rejestr podmiotów opiekuńczych, co bardzo utrudnia opiekunom to zadanie.

Cały artykuł na Dziennik Polski24